Privacy

Privacyverklaring Hoogveldt Makelaardij

Ingangsdatum: 1 januari 2023

Hoogveldt Makelaardij neemt uw privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met uw gegevens.

Privacybeleid
Hoogveldt Makelaardij verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden de bezoekers van onze website een veilige informatieplek. We
voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw object
Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:
– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
– de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan
– de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraag- of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-
    waarde
– beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object
– de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
– wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
– overige informatie die u aan ons verstrekt  

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
– gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
– wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
– overige informatie die u aan ons verstrekt  

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor.
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object , de koop- of huurprijs en de transactiedatum
– de reden van koop of huur
– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
– gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs
– overige informatie die u aan ons verstrekt  

Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
– om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures
– om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt) 
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
– voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.  

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
– om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
– om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
– voor het opstellen van formele documenten: Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport  

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor.
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
– voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
– voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport 
– voor administratieve doeleinden

Beveiliging en bewaartermijn
De organisatie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons privacyreglement. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn vertrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Hoogveldt Makelaardij hanteert de wettelijke termijnen.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden.

Informatie en rechten
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de organisatie vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten, heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens of heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact op met Hoogveldt Makelaardij via info@hoogveldtmakelaardij.nl

Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als een herziene versie wordt vastgesteld zorgen wij voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste
wijzigingen. Tevens geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.

Vragen?
Uw makelaar neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons makelaarskantoor.

Onze klantbeoordelingen

Wij worden door onze klanten beoordeeld met een gemiddelde van een 9.2