Taxaties


Een andere taak van uw NVM-makelaar, naast de bemiddeling bij aan- en verkopen, is het
taxeren van een woning, ook wel gezegd het bepalen van een waarde van een woning.
Ook een taxatie is vanzelfsprekend een onderdeel van onze brede dienstverlening.                                                                                                                               

U als (ver)koper van een woning, de hypotheekverstrekker, de verzekeringsmaatschappij,
de overheid en de belastingdienst vragen zich vaak af wat een woning waard is. Een taxatie
van de woning geeft dan antwoord op deze vraag.

Diverse geldverstrekkende instellingen en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) accepteren
alleen door hen erkende taxatierapporten. Dit zijn rapporten opgesteld door een makelaar/taxateur
die is ingeschreven in het register van de Stichting VastgoedCert.
hoogveldt makelaardij heeft makelaars in dienst die aan deze eis voldoen.

Met ingang van 1 januari 2010 zijn de nieuwe NHG normen van kracht. Onderdeel van de nieuwe
normen is dat een taxatie uitgevoerd moet worden via een taxatie/validatiebureau. 

NWWI en Taxateurs Unie
Het NWWI (mede opgericht door de NVM) en Taxateurs Unie zijn opgericht als onafhankelijk keurmerk
voor taxaties en om taxatiefraude te voorkomen. Deze instituten zijn bedoeld om een tegenwicht te
bieden aan de ontwikkeling op de taxatiemarkt waarbij commerciële taxatiebureaus inkoop afspraken
maken met geldverstrekkers en de taxateur voor dumptarieven aan de slag kan/kon. 
Alle geldverstrekkers accepteren de NWWI en Taxateurs Unie rapporten en sommigen schrijven het verplicht
voor. Het NWWI en Taxateurs Unie geeft de consument zekerheid over de waarde van zijn woning. 

In de taxatierapporten is een uitgebreide onderbouwing en toelichting door de taxateur opgenomen.
Daarnaast zijn er verplicht zes foto's van de woning vastgelegd. Het gebruik van verschillende waardebronnen
garandeert een hogere kwaliteit van het taxatierapport.
De consument krijgt een professioneel, transparant kwaliteitsproduct en toegankelijke informatie.

Natuurlijk kunt u bij hoogveldt makelaardij terecht voor uw NWWI en Taxateurs Unie gevalideerde taxaties.

Ook voor al uw overige taxaties, danwel waarde-verklaringen kunt u ook nog steeds bij ons terecht.

Zodra u ons kenbaar heeft gemaakt voor welk doel de taxatie opgesteld dient te worden dan maken wij met u een afspraak om de woning te taxeren. We vragen u dan uw eigendomsbewijs en de eventuele bouwtekeningen bij de hand te hebben.

Bij een taxatie letten we o.a. op de volgende zaken:
de staat van het onderhoud
de oppervlakte van het perceel en de inhoud van de woning
de indeling
de constructie, de gebruikte materialen en de kwaliteit ervan
mate van isolatie en energiezuinigheid
verplichtingen en rechten
de ligging en de omgeving
Tevens doen we een kadastraal onderzoek, vragen we de bodemgesteldheid op bij de bevoegde instantie,
bestuderen we eventueel het bestemmingsplan en houden we rekening met de marktsituatie.

Al deze bevindingen worden vastgelegd in het taxatierapport.


Voor vragen over de mogelijkheden van een taxatie neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:

Tongelresestraat 359          
5642 NC Eindhoven            
T 040- 206 99 05                  

               
E-mail: info@hoogveldtmakelaardij.nl
www.hoogveldtmakelaardij.nl
Design by Javelin © 2007 hoogveldt makelaardij
Kantoor Eindhoven T: 040 206 99 05